Header-3-HHG-Waddinxveen

Veilige kerk

Kerken behoren een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen dit ook. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Helaas komt misbruik ook binnen kerkelijke relaties voor.

Eén van de manieren waarop kerken dit waarborgen, is door de inzet van een Interne Vertrouwens Persoon (IVP) en het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de verschillende leidinggevende functies binnen de gemeente. Ook een gedragscode valt onder dit onderwerp en helpt om heldere afspraken met elkaar te maken

Ervaar je problemen of heb je vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties, neem dan contact op via e-mail ivp@hhgwaddinxveen.nl, het kan ook telefonisch Willine Hoogendoorn (via 06119660040) of Ineke van Aalst (via 0640441813).

Zij kunnen een luisterend oor zijn en hulp bieden in situaties waarbij sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen kerkelijke relaties*. Ook kan ze u of jou, indien gewenst, in contact brengen met professionele hulpverleners.

*Gedoeld wordt op gedrag van degene die een kerkelijke functie heeft, jegens een gemeentelid; dat kan bijvoorbeeld een ambtsdrager zijn, maar ook een organist of jeugdwerkleider etc..

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten