Header-1-HHG-Waddinxveen

Activiteiten

Kinderen

Zondagsschool Samuël

Onze zondagsschool is bedoeld voor alle kinderen die de basisschoolleeftijd hebben. Iedere zondag komen we na de ochtenddienst bij elkaar. De zondagsschool is verdeeld in vier groepen. Het seizoen loopt van de eerste zondag in september tot de laatste zondag in april.

Het doel van de zondagsschool is om samen met de kinderen bezig te zijn met het Woord van God, de kinderen te mogen vertellen uit de Bijbel en hen te mogen wijzen op de beloften die ook voor hen opgeschreven staan.

Voorafgaand aan het zondagsschooluur krijgen de kinderen limonade en hebben ze een korte pauze. Tijdens het zondagsschooluur wordt er gebeden, zingen wij Psalmen en wordt er uit de Bijbel verteld.  Bij de oudste groep wordt regelmatig ook een meer interactieve vorm gekozen. Als verwerking op het Bijbelverhaal maken wij gebruik van de verwerkingsboekjes van de Bond voor Hervormde Zondagsscholen. Ieder kind heeft een eigen roosterboekje waarin de psalm en tekst staan die ze thuis leren. Op de zondagsschool worden deze iedere week overhoord. Het leren van de psalm en tekst wordt beloond met punten. Met deze punten kunnen de kinderen sparen voor een boekenbon of een cadeautje.

Leiding zondagschool
Aron Zwaan (contactpersoon)
Linda van Bodegraven
Annelien Brand
Marijke Hagoort
Klazina Oskam
Marleen Démoed
Arina de Lely
Anita Stegink
Gerrit en Jantine de Stigter
Nathanaël van de Toorn
Arieke van der Zwan

JV De Regenboog / Noach

De Regenboog is een gezellige club voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar (groep 5 tot en met 8 van de basisschool). We komen bij elkaar op vrijdagavond (om de week) van 18:45 uur tot 20.30 uur. Op de clubavond wordt eerst een bijbel-verhaal verteld en zingen we met elkaar. Na het bijbel-verhaal doen we een leuk spel of iets creatiefs. Dit kan van alles zijn; van een zeskamp tot iets lekkers maken zijn! Soms proberen we de activiteit een beetje af te stemmen op het bijbel-verhaal! JV Noach is voor de jongens. JV Regenboog is voor de meisjes.

We komen bij elkaar in een zaal van de Immanuëlkerk.

Als iemand een leuk idee heeft voor een activiteit of als jij over een bepaald bijbel-gedeelte graag een inleiding wil geven kun je dit doorgeven aan een van de leiding.

We hopen jou te zien.

Groetjes de leiding,

Arinde Bos
Pieter de Groot
Jan Nijgh
Marjolein Vermeulen
Lianne van Winkelen

Jongeren

Catechisatie

Op maandagavond wordt er catechisatie gegeven. De indeling is als volgt

Groep 1 – maandagavond 19.00 – 19.45 uur, 12-13 jaar, dhr. H. Overduin

Groep 2 – maandagavond 19.55 – 20.40 uur, 13-14 jaar, dhr. H. Overduin

Groep 3 – maandagavond 19.00 -  19.45 uur, 15-16 jaar, ds. J.R. van Vugt

Groep 4 – maandagavond 19.55 – 20.40 uur, 17-18 jaar, ds. J.R. van Vugt

Groep 5 – maandagavond, 20.50 – 21.35 uur, 18 jaar en ouder, ds. J.R. van Vugt

Alle catechisaties worden gegeven in een zaal van de Immanuëlkerk.

JV De Ark

Op zoek naar een leuke vereniging? Bij jeugdvereniging De Ark ben je welkom! Ons doel is om gezellig samen te zijn met leeftijdgenoten uit de gemeente. Hoe ziet een avond eruit? We beginnen met een welkom, gevolgd door een inleiding waarbij de Bijbel ons richting geeft. Daarna doen we een gezamenlijke activiteit of een spel. De avond duurt van ongeveer 19.30 uur tot 21.00 uur.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan ben je hartelijk welkom! Kom gerust een avond kijken.

We komen één keer per twee weken op vrijdagavond bij elkaar in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3. In de 'Boemerang' het gebouw naast de kerk.

Leidinggevenden:
Annemarie de Knegt 
Janneau van Gils
Machiel Paans
Andrea van Wezel

JV 't Visnet

't Visnet is een jeugdvereniging voor jongeren vanaf 16 jaar zonder leeftijds-bovengrens.

We komen één keer per twee weken op vrijdagavond bij elkaar in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3. In de 'Boemerang' het gebouw naast de kerk. We beginnen de avond met het zingen van een psalm en gebed. De avonden staan in het teken van bezinning, zingen, ontspanning en elkaar ontmoeten.

De avonden beginnen om 20.00u en zijn rond 22.00u afgelopen.

Ben je 16 jaar of ouder en benieuwd naar onze JV? Kom eens langs!

Groetjes,

Markus van der Toorn (contactpersoon)
Arco Bontenbal

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter : Gert-Jan van Bodegraven
Secretaris : Annette Ploeg
Algemeen Adjunct : Jan Oskam
Tweede secretaris : Petra Bakker
Penningmeester : Arjan Verweij

Belijdeniscatechisatie

Op dinsdagavond geeft ds. Van Vugt belijdeniscatechisatie aan doopleden die voornemens zijn belijdenis van het geloof af te leggen. Het is in onze gemeente gebruikelijk dat er 2 jaar belijdeniscatechisatie wordt gevolgd. Tijdens de avonden wordt een Bijbelgedeelte en de geloofsleer besproken. Gedurende de 2 jaar worden er met iedere catechisant ook enkele gesprekken gevoerd.

Bijbelkring Jongvolwassenen

Eén keer per maand komen de jongvolwassenen uit de gemeente, o.a. zij die kort geleden geloofsbelijdenis hebben gedaan, samen om een gedeelte uit de Bijbel te bestuderen. Waardevol om samen te onderzoeken wat de Heere God Zelf tot ons zegt. De kring staat onder leiding van ds. Van Vugt.

Volwassenen

Bijbelstudiegroep Immanuël

Bijbelstudiegroep Immanuël heeft als doel het onderzoeken en bestuderen van Gods Woord en het bespreken daarvan. De Bijbelstudiegroep is bedoeld voor volwassenen vanaf ongeveer 30 jaar.
Een Bijbelstudieavond bestaat uit het bespreken van een gedeelte uit Gods Woord. We doen dit in een open setting, aan de hand van een aantal vragen. De vragen die we bespreken komen uit een boekje. De boekjes die we hiervoor gebruiken hebben verschillende thema’s. We vragen of één van de deelnemers een korte samenvatting kan geven over het te bespreken onderwerp. Dit is op vrijwillige basis.

De Bijbelstudieavonden worden gehouden op elke laatste donderdagavond van de maand. Een avond duurt van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Wat is er mooier om met elkaar Gods Woord met leeftijdsgenoten! Kom gerust een avond meemaken.

Leidinggevenden:
Jan de Bruin
Wim Kuling

Vrouwenbijbelkring Debora

Vrouwenbijbelkring Debora heeft als doel om met elkaar als vrouwen uit de gemeente de Bijbel te onderzoeken en daar met elkaar over in gesprek te gaan, elkaar te ontmoeten, elkaar te ondersteunen waar nodig en ons in te zetten voor het Koninkrijk van God.
Voor het onderzoeken van de Bijbel maken we gebruik van Bijbelstudieboekjes rond een thema. Een thema kan bijvoorbeeld een persoon uit de Bijbel zijn, een Bijbelboek of een kernwoord uit de Bijbel. Een Bijbelstudie wordt voorbereid door één van de leden van de vrouwenbijbelkring (op vrijwillige basis) die de leiding heeft over het tweede gedeelte van de avond. We bespreken de vragen die horen bij de Bijbelstudie in kleine groepjes.

We komen samen op een woensdagavond, 1 keer per 3 weken. Vanaf 19.30 uur is er de gelegenheid om in te lopen en gezellig met elkaar wat te drinken. Om 19.45 uur begint de avond die duurt tot ongeveer 21.45 uur.

De vrouwenbijbelkring is bedoeld voor vrouwen van alle leeftijden. Een avond meemaken? Neem gerust contact op met één van de bestuursleden!

Van harte welkom!

Eerste presidente:       
Mw. J. M. van Klaveren      
l.c.vanklaveren@kpnmail.nl   

Tweede presidente:      
Mw. M. G. Hagoort           
j.j.hagoort@kpnmail.nl           

Penningmeesteresse: 
Mw. P. Kunst             
p.kunst@outlook.com        

Secretaresse:   
Mw. C. Karels                   
makarels@solcon.nl             

Algemeen adjunct: 
Mw. B. de Visser                
jgdevisser@kliksafe.nl           
Bovenstemgroep Waddinxveen

11 februari 2011 zijn we gestart met het instuderen van de bovenstem met een groepje van 14 personen. We zijn ondertussen uitgegroeid naar zo'n 48 enthousiaste leden. Deze groep is interkerkelijk en heeft "op een ontspannen manier de Psalmen te zingen" als doel. De psalmen worden niet-ritmisch gezongen uit de berijming van 1773.

We beginnen de oefenavonden op dinsdag, eens in de veertien dagen, om 19.45 in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2 te Waddinxveen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:

A.Vos
T  0182 - 614 115

Mannenvereniging Obadja

Mannenvereniging Obadja heeft als doel om met elkaar de Bijbel en de belijdenisgeschriften te onderzoeken. Een verenigingsavond bestaat uit het houden van een inleiding gemaakt door een lid van de vereniging of een spreker die uitgenodigd wordt. Na de inleiding wordt er aan de hand van vragen over verder gesproken met elkaar.

De mannenvereniging is bedoeld voor mannen vanaf 18 jaar.
We komen 1 keer in de 2 weken bij elkaar op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur.

Van harte welkom!

Voorzitter:             
A.J. Wolters

2e Voorzitter:       
W.A. Küling

Secretaris:           
B. van der Hoeven

Penningmeester:
W. van Schaik

Alg. adjunct:       
A.P. Huisman
Gebedskring

Eens per twee weken op maandagavond van 20.00 – 21.00 uur komt de gebedskring samen. Met elkaar bidden we om de komst van Gods Koninkrijk ín onze gemeente, ín Waddinxveen, maar ook wereldwijd. Heeft u belangstelling? Kom gerust meebidden. Wilt u eerst meer informatie? Vraag het na bij Jannette Harskamp.

Bijbellezing

Een keer per maand verzorgt ds. Van Vugt een Bijbellezing op een doordeweekse avond. Momenteel wordt het Bijbelboek Hebreeën behandeld. De bijeenkomst begint om 19.30. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee.

Activiteitencommissie

Ten bate van het bouwfonds van onze gemeente is de activiteitencommissie actief. Door middel van acties als een groenworkshop, een kledingbeurs of een boodschappenactie' wordt geld ingezameld voor het kerkgebouw.

Het is ook mogelijk taarten te bestellen via: https://forms.gle/kiE6HhPF1uMNDh1B6

Kerstpakkers

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers uit de gemeente die kerstpakketten op maat samenstelt voor bedrijven. Met hulp van de rest van de gemeente worden deze begin december ingepakt. De opbrengst is voor het bouwfonds. Voor meer informatie, zie onze website

2Sfeerfoto-home-HHG-Waddinxveen

"Want ons hart is in Hem verblijd
omdat wij op de Naam van Zijn heiligheid vertrouwen."

Psalm 33 vers 21

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten