Header-3-HHG-Waddinxveen

Onze gemeente

Wat wij geloven

Wat wij geloven, typeert wie wij als gemeente zijn. Wij geloven dat God de mens volkomen goed geschapen heeft. Door ongehoorzaamheid is de mens echter zondaar geworden. Ieder mens is vanuit zichzelf van God vervreemd. Bovendien staan we door onze zonden schuldig tegenover God. Maar in Zijn grote goedheid verkondigt God verlossing van deze schuld:

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (=verloren gaat), maar eeuwig leven hebbe.’
- Johannes 3:16

Jezus Christus is mens geworden, heeft geleden en heeft, door te sterven aan een kruis, de schuld (tegenover God) weggenomen van iedereen die in Hem gelooft. Die goede boodschap van verlossing is het Evangelie. Iedereen die het Evangelie hoort, wordt opgeroepen tot bekering tot God en tot geloof in de Heere Jezus Christus. Om de weg van verlossing aan de mensen bekend te maken, heeft God Zijn Woord en de verkondiging daarvan tijdens kerkdiensten gegeven. De Heilige Schrift, de Bijbel, is voor ons de bron waaruit wij weten wat wij moeten geloven en hoe wij moeten leven tot eer van God, uit dank voor de geschonken verlossing.

Onze gemeente

De gemeente Elim is een gemeente met ruim 475 leden en heeft relatief veel jonge leden. De gemeente komt voor de zondagse kerkdiensten samen in de Immanuëlkerk in Waddinxveen. Ook doordeweeks zijn er volop activiteiten rond een open Bijbel. Deze activiteiten voor jong en oud vinden veelal ook plaats in de Immanuëlkerk. De leden van de gemeente komen (vooral) uit Waddinxveen, maar ook uit de omgeving.

De Elimgemeente behoort bij de Hersteld Hervormde Kerk (www.hhk.nl). De Hersteld Hervormde Kerk en ook de Elim gemeente staan wat betreft de (kerk)geschiedenis en wat betreft het belijden – samenvatting van wat wij geloven – op de fundamenten van de kerk van de Reformatie in de Nederlanden.

De kern van wat wij geloven en belijden is verwoord in de Bijbel en de daarop gebaseerde geloofsbelijdenissen en belijdenisgeschriften. In een geloofsbelijdenis vatten we samen wat de Bijbel ons leert. De geloofsbelijdenissen zijn: de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Eeuwenoud en daarmee weten we ons verbonden met de algemene christelijke kerk van alle tijden en plaatsen.

Wat betreft de belijdenisgeschriften noemen we de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, door de Reformatie geschonken aan de kerk in ons land. 

De gemeente is een onderdeel van de wereldwijde Kerk van Christus. Te midden van alle kerkelijke verdeeldheid zien we uit naar herstel van kerkelijke eenheid met allen die dezelfde kern van geloven en belijden verwoorden.

Staande op de Bijbelse basis weet de gemeente zich geroepen het Evangelie uit te dragen in deze tijd, plaats en onder hen die God op onze wegen brengt.

2Sfeerfoto-home-HHG-Waddinxveen

"Want ons hart is in Hem verblijd
omdat wij op de Naam van Zijn heiligheid vertrouwen."

Psalm 33 vers 21

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten