Header-3-HHG-Waddinxveen

Praktische informatie

Voor alle praktische informatie in de gemeente kunt u hier klikken

Collecten

De aanwezigen in de dienst en mensen thuis krijgen gelegenheid om hun gaven te geven voor de Heere en voor Zijn dienst. De doelen van de collecten worden bij de mededelingen aan het begin van de dienst genoemd. Er zijn collecten voor de kerkvoogdij en voor de diaconie met daarnaast extra collecten voor specifieke doelen.
 
In de hal van de Immanuelkerk treft u een houten kerkje aan, de opbrengst hiervan is bestemd voor het bouwfonds van onze gemeente. Daarnaast staat op de tafel in de hal van de Immanuelkerk een zendingsbusje.

Met welke middelen is bijdragen mogelijk?

  • u geeft contant geld in de collectezakken die doorgegeven worden tijdens het voorspel voorafgaand aan de samenzang vóór de preek.
  • u geeft collectebonnen in de collectezakken die doorgegeven worden tijdens het voorspel voorafgaand aan de samenzang vóór de preek (* zie hieronder hoe de bestelling hiervan werkt)
  • u geeft door middel van onze kerk-app (** hoe dit werkt leest u hieronder)

Als u wilt bijdragen middels een overboeking per bank vragen wij u duidelijk te omschrijven welk bedrag u wilt bestemmen voor welk doel.
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is: NL81 INGB 0004 7162 54

* Verkrijgbaar in vellen van 20 stuks: Wit: € 15, – (20 x € 0,75) Geel: € 28, – (20 x € 1,40) Rood: € 56, – (20 x € 2,80) Blauw: € 112, – (20 x € 5,60), te bestellen door het bedrag voor het gewenste aantal over te maken op IBAN: NL81 INGB 0004 7162 54 t.n.v. “HHG Waddinxveen e.o.” onder vermelding “collectebonnen (gewenste soort)”. De daaropvolgende zondag liggen de bonnen klaar op de tafel in de hal van de kerk.
 
** Heeft u de Scipio app gedownload? Als u deze opent treft u in het midden onderaan een button met collecte. Klik deze aan. U ziet dan de Lopende collecten. In de groene balk bovenin treft u uw tegoed aan. Klik op opwaarderen en volg de stappen die daarvoor aangegeven worden. Met uw tegoed kunt u snel en eenvoudig bijdragen aan de verschillende doelen die u aantreft in de app.
 
Mocht u geld over willen maken naar de diaconie, het rekeningnummer is:
NL70 INGB 0004 6588 34
t.n.v. “Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen e.o.”

 
Bij vragen over collecten kunt u Machiel Paans raadplegen op 06 - 22 50 18 03 of via pm.kerkvoogdij@hhgwaddinxveen.nl

Collectebonnen

€ 0,75 (20 bonnen; waarde per vel € 15,--) (Wit)
€ 1,40 (20 bonnen; waarde per vel € 28,--) (Geel)
€ 2,80 (20 bonnen; waarde per vel € 56,--) (rood)
€ 5,60 (20 bonnen; waarde per vel €112,- (Blauw)

Te bestellen door het bedrag voor het gewenste aantal over te  maken op het onderstaande rekeningnummer. De daarop volgende zondag liggen de bonnen klaar op de tafel in de hal van de kerk :

IBAN NL81 INGB 0004 7162 54 
t.n.v.  HHG Waddinxveen e.o.
o.v.v.  Collectebonnen (gewenste soort)

Crèche

Tijdens de ochtend- en middagdiensten is er voor kleine kinderen oppas. Elke zondag is er 1 oudere en 1 jongere aanwezig. Er staat ook nog altijd (een jongere) op de reservelijst. Die helpt dan alleen als het nodig is. Er zijn bedjes, boxen en er is speelgoed.

Kerkauto

Er bestaat de mogelijkheid, voor degenen die niet op eigen gelegenheid naar de kerkdienst kunnen komen, om van huis naar de kerk v.v. gereden te worden. Uw verzoek hiertoe wordt behandeld door de onderstaande mensen:

Waddinxveen

Dhr. A. Vos
Joh. Postlaan 27, 2742 VA Waddinxveen.
T  0182-614115

B.g.g. Mevr. J. Sonneveld
Polderkade 26, 2742 KW Waddinxveen
T  0182-614080

Moordrecht

Dhr. H. Sanderman
Markstraat 90, 2741 NK Waddinxveen
T  0182-359133

Koster

Koster

W. (Wim) Roozendaal
Henergouwerweg 56/A
2741 KE Waddinxveen
T  06 17 00 76 77

Hulpkoster

P. (Pieter) de Groot
Koning Willem II straat 14
2741 CZ Waddinxveen
T  06 38756629

Organisten

Dhr. B. A. Th. (Benno) Kunst
Dhr. A. A. (Arie Jan) de Lely
Dhr. H. (Herman) van Klaveren
Mw. A. (Alida) Bontenbal-Verhelst

Wie zijn wij

"Want ons hart is in Hem verblijd
omdat wij op de Naam van Zijn heiligheid vertrouwen."
- Psalm 33 vers 21

Meer informatie

Activiteiten

Bekijk de activiteiten in onze gemeente en ontmoet elkaar.

Kerkdiensten

De Hersteld Hervormde Gemeente in Waddinxveen houdt haar diensten in zowel de Immanuëlkerk als in de Ontmoetingskerk.

2Sfeerfoto-home-HHG-Waddinxveen

"Want ons hart is in Hem verblijd
omdat wij op de Naam van Zijn heiligheid vertrouwen."

Psalm 33 vers 21

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten