Wie kent God echt? 

24-01-2023

Over God bestaan veel ideeën. Iedereen heeft daar zo zijn eigen gedachten bij. Wie God is, lijkt afhankelijk van de mens die over Hem spreekt. Is alle spreken ‘over Boven van beneden’?   

Wie kent God echt

Veel spreken over God, is inderdaad van beneden. De één gelooft dat er wel ‘iets’ is. Een onpersoonlijke, hogere macht. Een ander is bij voorbaat afgehaakt, want als er een God is, dan is Hij de oorzaak van alle leed. Weer een ander beleeft de natuur als goddelijk. Het beeld van God ontspruit bij al deze mensen uit hun eigen brein.  

Aards 

Menselijk denken over God, doet echter nooit recht aan Wie Hij werkelijk is. In de Bijbel zegt God: ‘Mijn gedachten zijn niet uw gedachten' (Jesaja 55: 8 en 9). Aards denken over God is altijd te gering. ‘Mijn wegen’, zegt de Heere, ‘zijn zoveel hoger dan jullie wegen.’ Daarom hebben wij God Zelf nodig om Hem te kennen zoals Hij is.  

Geest van God 

‘Wie’, zegt de Heere op een andere plek in de Bijbel, ‘is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is ook alleen de Geest van God in staat om God te kennen’ (1 Korinthe 2: 11). God alleen kent Zichzelf. En wij mensen hebben God nodig om Hem te kennen zoals Hij is.  

Jezus  

Kunnen wij Hem dan niet kennen? Blijft alle spreken over God een tasten in het duister? Nee. Want God blijft niet Boven. Hij komt naar beneden. Uit de hemel zendt God Zijn Zoon, Jezus. Door Jezus ‘de Eniggeborene van de Vader, Die in de schoot van de Vader is’ kunnen wij God leren kennen (Johannes 1: 18)

 Eeuwig leven 

Heel Jezus’ werk op aarde is er op gericht dat mensen ontdekken Wie God is. Die ontdekking is zo groots, zo geweldig, dat Jezus zegt: ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt’ (Johannes 17: 3). Heeft U God zo al leren kennen? 

Wij sturen u graag een Bijbel toe met alle verhalen over Jezus, Gods Eniggeboren Zoon. 
Vragen, reacties welkom op evangeliewoord@outlook.com.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten