Wie is God? 

31-01-2023

Soms heb je ergens eigenlijk geen woorden voor. Het was … en dan val je stil.  In die stilte is er weer de beleving, waarvoor je de woorden mist. Zo is het eigenlijk ook als je wilt vertellen Wie God is.  

Wie is God

Wie is onze God? Met wie kun je Hem nu het best vergelijken? De profeet Micha, -zijn naam betekent ‘Wie is als God?’- eindigt zijn profetie met deze uitroep. ‘Wie’, zegt hij, ‘is een God, zoals Gij?’ Micha 7: 18. ‘U vergeeft de ongerechtigheid. Aan de overtredingen van het overblijfsel van Uw erfenis gaat U voorbij. Niet eeuwig blijft U toornig.’ Nee… 

Chèsèd 

En dan valt er zo’n stilte. Micha zoekt naar het juiste woord om uit te drukken, waarom God zo genadig, zo vergevingsgezind is. Zo niet te vergelijken met mensen. En dan weet hij het. U bent zo barmhartig, omdat U vreugde schept in ‘chèsèd’.’  

Geen woord

Juist voor dit diepe woord dat God misschien wel het meest karakteriseert, is in onze taal geen woord. Veelzeggend! Er zijn geen woorden voor om uit te drukken Wie God nu eigenlijk is. En waarom Hij zo anders is dan wij. Zo veel grootser in goedheid, liefde en trouw.  

Tieren in goedheid 

Toch hebben vertalers gezocht naar woorden voor ‘chèsèd’. Sommigen vertalen het met vriendschap, anderen kiezen voor trouw. Oude vertalingen gebruiken het woord ‘goedertierenheid’. Zoals onkruid welig tiert, zo tiert God in goeddoen.  

Als onkruid 

Mooi beeld. Welig tierend onkruid in je tuin, is niet uit te roeien. Heb je het hier verwijderd, dan komt het op een andere plek weer op. Zo is het eigenlijk ook met Gods ‘chèsèd’. Het is niet uit te roeien, zelfs als je niet in God gelooft, of Hem erkent als Heere. Het is Zijn goedheid als de zon je ’s morgens wakker maakt. Zijn goedheid als Hij de aarde verzadigt met de vruchtbare regen. Mattheüs 5:45. 

 Aanbidding 

Op de meest diepe manier heeft God Zijn goedertierenheid laten zien in het geschenk van Zijn Zoon aan deze wereld. Opdat íeder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig zou leven.’ Titus 3: 4 en Johannes 3: 16. Voor dit Geschenk zijn eigenlijk geen woorden te vinden. Hier past alleen aanbidding!  

Ontdek in de Bijbel hoe goedertieren God is!
Reacties en vragen welkom bij evangeliewoord@outlook.com.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten