Waarlijk opgestaan!

28-03-2023

Christenen weten zeker dat Jezus uit de dood is opgestaan. De grafsteen was weggerold, de lappen die Zijn dode lichaam omhulden waren afgelegd. En daarna verscheen Jezus aan tal van mensen. Als eerste aan de vrouwen die op Eerste Paasdag Zijn graf bezochten, later aan nog veel meer mensen. Aan honderden tegelijk zelfs!

Waarlijk opgestaan

Sterke zaak

Alle vier de evangeliën melden dat velen Jezus’ verschijning hebben gezien. En in zijn eerste brief aan de Korinthiërs noemt Paulus zelfs een lijst van personen die Jezus met hun eigen ogen hebben aanschouwd (1 Kor. 15:5-8), waaronder een groep van maar liefst vijfhonderd mensen tegelijk. Dat schrijft Paulus nog geen 25 jaar na de kruisiging, en hij zegt er expliciet bij dat de meesten van hen nog in leven zijn. Een nieuwsgierige Korinthiër zou dit na kunnen gaan. Het is daarom onwaarschijnlijk dat Paulus hier bluft. Vergelijk het met een auto-ongeluk met vijfhonderd getuigen. Dan heb je – journalistiek en juridisch gesproken – toch wel een sterke zaak als je beschrijving overeenkomt met wat zij zeggen. Ook al gaat het hier om iets heel anders natuurlijk, iets wat haast te wonderlijk is om te geloven.

Zeker weten

Deze verschijningen waren nodig. Jezus’ volgelingen raakten er daardoor honderd procent van overtuigd dat Jezus de beloofde Messias is. In oudtestamentische profetieën werd al voorspeld dat er een Messias zou komen die moest sterven, maar alsnog over de wereld zou gaan heersen. En dat vereist een opstanding (Dan. 9:26, Jes. 11:1-10, 52:13-53:12, Zach. 9:9-10). De profetieën gingen in vervulling.

Overwinning

Jezus is de Overwinnaar van de dood, Die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Als je in Hem gelooft (je vertrouwen op Hem stelt en vergeving vraagt van alles wat je verkeerd deed, je zonden) dan zul je het eeuwige leven krijgen dat Hij voor je heeft verdiend. Dat de eerste christenen daar écht in geloofden is duidelijk als je weet dat ze zich door hun geloof veel problemen op de hals haalden. Ze werden hevig vervolgd: gegeseld (Hand. 6:40), in de gevangenis gegooid (Hand. 5:18, 8:1-3) en zelfs ter dood gebracht. En toch bleven ze erbij: Jezus is waarlijk opgestaan! Als ze wisten dat er niets van klopte, waarom zouden ze hun geloof in de opstanding dan zo hardnekkig volhouden? Ze zijn ons een uitnodigend voorbeeld. Wie bij Jezus schuilt, komt niet bedrogen uit. Wat er ook gebeurt.

Paulus schrijft aan zijn broeders in Korinthe dat Jezus na Zijn opstanding door velen is gezien, waaronder ook door Paulus zelf:

En dat Hij is door Cefas gezien, daarna door de twaalven. Daarna is Jezus gezien door meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, waarvan het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij door Jakobus gezien, en daarna door al de apostelen. En ten laatste van allen is Hij ook door mij, als van een ontijdig geborene, gezien.

                                                                                                                                    1 Korinthe 15:5-8

Wilt u ook elke week een verhaal ontvangen, stuur een mail naar evangeliewoord@outlook.com

 

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten