Veel vrucht 

04-04-2023

Stil ligt een boon op een laagje witte, vochtige watten in ons raamkozijn. Over drie dagen kunnen we verandering waarnemen. Het boontje zal dan ontkiemen. Een wortel en stengeltje worden zichtbaar, met de belofte van een heerlijke oogst bonen deze zomer. Prachtige symboliek.

Afbeelding1

 Lijkt die boon op een laagje van witte watten niet sprekend op het lichaam van Jezus dat in witte doeken wordt neergelegd in het stille graf? Gezaaid in de aarde om na drie dagen te ontkiemen. Het is Jezus Zelf die Zijn sterven en begrafenis heeft vergeleken met het zaaien van zaad in de aarde. Als zaad níet in de aarde valt en sterft, legt Jezus uit, dan blijft het alleen. Maar, als het wél gezaaid wordt en sterft, dan draagt het overvloedig vrucht (Johannes 12: 24).

 Wat wordt Jezus’ dood en begrafenis nu betekenisvol. Drie dagen ligt Jezus in het graf. Net als de boon in de vensterbank. En dan verrijst Hij! Hij ontkiemt. Staat op uit de dood, met de belofte van een grote oogst.

Oogst

De oogst is daadwerkelijk gekomen. Vijftig dagen na Jezus’ opstanding, op het Joodse oogstfeest -hoe betekenisvol!- wordt de eerste oogst binnengehaald. Drieduizend mensen komen tot geloof en worden gedoopt, Handelingen 2. Korte tijd daarna, wordt het getal van de mensen die geloven wel vijfduizend mensen, Handelingen 4:4. Met recht, rijke vrucht!

 Duizelingwekkend

Het gaat je echt duizelen als je bedenkt dat elke vrucht weer nieuw zaad bevat. Kijk maar naar onze boon. Deze boon kan makkelijk vijftig nieuwe bonen voortbrengen. In elk van deze vijftig bonen, zitten zomaar weer vijf nieuwe zaden. Tweehonderdvijftig nieuwe zaadjes, die elk weer de belofte hebben van vijftig bonen, leert een snelle rekensom, geeft twaalfduizendvijfhonderd nieuwe bonen. Met enkele generaties is de vrucht ontelbaar.

 Ontelbaar

Dat is ook precies wat de Bijbel zegt. De oogst zal zo groot zijn, dat niemand het meer tellen kan. Johannes heeft het al in een vergezicht gezien. Hij vertelt het ons in Openbaring 7 ‘Na dezen zag ik, en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties en stammen en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En rij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid, zij onze God, Die op de troon zit en het Lam!’

Ook iedere week een verhaal in uw mailbox? Stuur een mail naar evangeliewoord@outlook.com en wij zetten u op de mailinglijst.

In de Bijbel wordt vaak het beeld van zaad en oogst gebruikt om uit te leggen hoe het in Gods Koninkrijk gaat. Eén zo’n verhaal gaat over het mosterdzaad.

Hoe zal Ik het Koninkrijk van God nog meer uitleggen? Waarmee kun je het nog meer vergelijken?  

Je kan het ook vergelijken met een mosterdzaadje. Op het moment dat het wordt gezaaid, is het maar een heel klein zaadje. Maar als het opkomt, wordt het groter dan alle tuinkruiden. Het krijgt zulke grote takken dat de vogels er hun nesten tussen kunnen bouwen.
Naar Markus 4: 30 - 32

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten