Twijfel

15-08-2023

Het voelt nogal aanmatigend om te zeggen dat de God Die jij aanbidt, de Enige is. Zeker wanneer je toegewijde gelovigen ontmoet die dag in, dag uit gehoor geven aan de gebedsoproep, trouw hun matje uitrollen en neerknielen richting Mekka. Wie ben jij om te beweren dat ze het mis zouden kunnen hebben?

Twijfel

Dat moet je dan wel heel zeker weten. Twijfel kruipt door de kieren van je bestaan naar binnen. Als je geboren was in een ander gezin, zou je nu misschien atheïst zijn, of boeddhist. Of als het over het bestaan van God gaat, zou je je schouders ophalen. Als een echte apatheïst zou je je er totaal niet druk over maken. Er valt niets zinnigs te zeggen over God en Wie Hij zou zijn. Je zou over gaan tot de orde van de dag.

Juist als ik wil getuigen van God en van Jezus, Zijn Zoon, Die naar deze aarde gekomen is om mensen voor eeuwig gelukkig te maken, dan steken deze gedachten de kop op. Zomaar kan het fundament onder mijn leven wankelen. Is de God van de Bijbel er daadwerkelijk? Berust mijn geloof niet enkel op opvoeding?

Refrein

Middenin deze crisis lees ik het Bijbelboek Ezechiël. Hoofdstuk na hoofdstuk, vers na vers. Ineens valt het me op. Een zinnetje wat als een refrein steeds terugkomt. ‘Dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben.’ De eerste keer staat het in Ezechiël 6 vers 7. Het wordt herhaald in vers 10. ‘Dan zult gij weten dat Ik de HEERE ben’, staat in Ezechiël 6: 13. En ook in vers 14 keert het terug: ‘En zij zullen bevinden dat Ik de HEERE ben.’

Ik pak mijn liniaal en potlood. En begin te strepen. Elke keer als ik deze zinsnede tegenkom. Inmiddels ben ik bij hoofdstuk 30. In vers 26 pak ik voor de 49ste keer mijn liniaal. ‘alzo zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.’ Op internet ontdek ik dat deze uitspraak ruim zestig keer voorkomt in Ezechiël. Opmerkelijk!

Door de profetie van Ezechiël gaat God aan Israël laten zien dat Híj hun God is. Dat Hij regeert. Dat alle goden die de Israëlieten nu aanbidden, niets zijn. Dat de grootmachten van deze wereld waarop Israël steunt, ook niets te betekenen hebben, wanneer God hen omverwerpt. Maar ook voor de heidenvolken om Israël heen zal duidelijk worden dat Israëls God, de God van de Bijbel, werkelijk de Enige is. ‘En de heidenen zullen weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn’ (Ezechiël 36: 23).

Vervulde profetie

Wanneer je de profetieën aandachtig op je laat inwerken, dan begint het je te duizelen. Zeker als je de profetieën legt naast de historische boeken zoals Koningen, Kronieken en Nehemia uit de Bijbel. En ook als je het vergelijkt met wat bekend is uit de niet-Bijbelse geschiedschrijving. Hoe blijken de oordeelsprofetieën tot in de details vervuld. Maar ook de heilsprofetie blijkt waarheid.

Elke keer als de twijfel weer de kop op wil steken, begint het refrein in mij te zingen: ‘dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben.’ God heeft Zelf bewezen dat Hij alleen HEERE is. Hij alleen is dan ook ons vertrouwen en onze aanbidding waard.

Elke week een blog ontvangen?  Mail naar evangeliewoord@outlook.com

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten