Survival of the weakest

27-02-2024

Heilige huisjes? Sinds we pubers in huis hebben, zijn er niet zoveel meer. Onze zoon prikkelt graag. En het wordt helemaal leuk als er toegehapt wordt. Stevig verdedigt hij het principe van ‘survival of the fittest’. Dat zie je toch overal?

Survival of the weakest

Mensen met de grootste mond, personen met de dikste portemonnee, zij die een flinke vinger in de pap hebben, winnen. En, wat denk je van de wreedheid in de dierenwereld? Het zwakste jong in het nest legt steevast het loodje. Alleen de sterksten overleven in de strijd om het bestaan.

Gevolg van de zonde

Onze zoon heeft een punt. Zeker zie je dit principe terugkomen. Alleen denk ik dat dit ‘overlevingsgedrag’ geduid moet worden als een gevolg van de zonde. Toen, ooit aan het begin van de wereldgeschiedenis, Adam en Eva ongehoorzaam werden aan God is er iets dramatisch gebeurd. De mens heeft zich losgescheurd van God, Die de Schepper en Bewaarder van het leven is (Genesis 3).

Het recht van de sterkste

Aan zichzelf overgelaten, zocht de mens zijn toevlucht tot geweld om zichzelf veilig te stellen. Al in Genesis 4 lees je Lamechs lofzang: ‘Hoor mijn stem, vrouwen van Lamech, neemt mijn rede ter ore. Zeker weten! Ik sla een man dood om een wond, en een jonge kerel om een buil. Want Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventig maal zevenmaal’ (Genesis 4: 23 en 24)

Los van God proberen we op alle mogelijke manieren te overleven. Geld, invloed en een goede gezondheid moeten onze positie veiligstellen. Alleen worden we er telkens mee geconfronteerd dat al die zaken ontoereikend zijn. Tenslotte, verliezen we het allemaal, of we nu zwak zijn of sterk, van onze grootste tegenstander ‘de dood’.

Worden als een kind

Jezus’ leer staat radicaal tegenover het ‘survival of the fittest’-principe. Niet vele edelen, niet vele machtigen, beërven het Koninkrijk. Maar het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het wijze beschamen zou (1 Korinthe 1: 27). Keer op keer stelt Hij het aan de kaak.

Als Jezus’ volgelingen ruziën over wie toch van hen de voornaamste zal zijn in het Koninkrijk van God, roept Hij een klein kind bij Zich. En Hij onderwijst dat wie niet wordt als een kind, zeker niet in het Koninkrijk van God kan binnengaan (Mattheüs 18: 1 – 4).

Later, als er een dienstknecht ontbreekt die de voeten van de gasten kan wassen bij binnenkomst, knielt Jezus Zelf neer bij elk van Zijn twaalf discipelen. Hij wast en verzorgt hun voeten, voordat ze de maaltijd beginnen en onderwijst hen met de woorden: ‘Wie van u de meeste wil Zijn in het Koninkrijk van God, die moet een dienaar zijn’ (Johannes 13).

De zwakste

Jezus Zelf is hét toonbeeld van de zwakste. Zonder tegenstribbelen laat Hij Zich in de boeien slaan. Zelfs dan heelt Hij nog het oor van een tegenstander (Lukas 22: 51). Vervolgens laat Hij Zich bespotten door Romeinse soldaten. Hij bidt voor degenen die Hem vastspijkeren aan het kruis (Lukas 23: 34). Hij weigert Zijn Goddelijke glorie en kracht in te zetten om te laten zien Wie Hij werkelijk is. Stil blijft Hij hangen aan het kruis, tot de dood zijn intrede doet (Lukas 23: 46)

Overwinnaar

Juist zó is Hij de grote Overwinnaar geworden. In het afleggen van Zijn Goddelijke heerlijkheid en macht, in het buigen onder het kruis, heeft Jezus voor het kwaad van de zonde geboet. Hij heeft de verbroken relatie tussen God en mens geheeld. De dood is door Hem overwonnen. Jezus is opgestaan uit de dood (Lukas 24). En Jezus zit nu aan Gods rechterhand (Markus 16: 19b).

Voor allen die het principe van zelfbehoud afleggen en in de erkenning van hun verlorenheid en schuld de toevlucht bij Jezus zoeken, is er eveneens eeuwig leven (Johannes 3: 36)

Winnen door verliezen

Wil jij overwinnen? Dat vraagt om een tegennatuurlijke reactie. Dan moet je je ‘survival of the fittest’-principes loslaten. Eigen wijsheid afleggen en Gods waarheid aanvaarden. Dan moet je afzien van een leven voor comfort, luxe en eer. Maar, achter Jezus de kruisweg gaan. Misschien moet je zelfs je aardse leven wel om Zijn Naam verliezen. Maar één ding weet je zeker: je zult behouden worden. Overwinnen! (Lukas 9: 23 - 26)

Survival of the weakest!

Beluister het lied ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’, waarin veel van deze blog terugkomt.

 

Eerder blogs teruglezen kan, tinyurl.com/evangeliewoord
Reacties welkom op evangeliewoord@outlook.com
Geschreven door Jannette Harskamp-Vermeer

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten