Niet oordelen

12-12-2023

Zomaar kun je je mening over een ander klaar hebben. Ik betrap mezelf er nog weleens op. De één vind ik te oppervlakkig, maar een ander is ook niet oké. Die tilt wel weer erg zwaar aan de dingen. Erg is dat. Het elkaar de maat nemen, de ander afschrijven op grond van opvatting of gedrag, zou wezensvreemd moeten zijn voor een christen.

Niet oordelen

Helaas, lijkt de praktijk soms ver van het ideaal. Onlangs sprak ik een mevrouw die mij vertelde kerkelijk opgevoed te zijn. De deuren van de kerk heeft ze echter definitief achter zich gesloten. Ze stikte in de sfeer van veroordeling die ze daar ervaarde. Ze vond dat we wat liever voor elkaar moesten zijn. Elkaar moesten accepteren zoals we zijn. De naaste lief moesten hebben. Dat was dan wél een Bijbelse waarde die ze in haar leven had meegenomen, vertrouwde ze me toe. Deze waarheid had ze zelfs als een kleine tattoo laten plaatsen op haar bovenarm.

Splinter en balk

Het gesprek laat me niet los. Wat is dat erg! Dat mensen juist in de kerk een sfeer proeven van elkaar veroordelen. Ik geloof dat zo’n kerk niet op zijn plaats is. De Heere Jezus leert ons in ieder geval anders. ‘Oordeelt niet’, zegt Hij, ‘opdat gij niet geoordeeld wordt’ (Mattheüs 7:1). Realiseer je, zegt Jezus, dat je met het oordeel waarmee je de ander de maat neemt, zelf geoordeeld zult worden. Wat zie je toch de splinter in het oog van je broeder. Terwijl je er totaal geen erg in hebt dat je zelf een balk in je oog hebt? (Mattheüs 7:1-5)

Ook in Jezus’ tijd waren juist godsdienstige leiders sterren in het oordelen. Ze wisten precies wat goed was en wat fout. En ze zouden niet nalaten mensen op hun fouten te wijzen. Plukte je een paar aren op de door God ingestelde rustdag: ‘fout!’ (Markus 2: 23) Liet je je in met mensen die het wel erg makkelijk  nemen met de seksuele moraal: ‘fout!’ (Markus 2: 16) Jezus stelt deze arrogante houding ernstig aan de kaak.

Redden

Hij legt uit dat Hij níet gekomen is om de wereld te veroordelen! (Johannes 3: 17) Maar om haar te behouden, te redden. Bijzonder is dat. Jezus, waarvan wij geloven dat Hij Gods Zoon is, Die volkomen goed is en alle rede zou kunnen hebben om neer te zien op ons arrogante, egoïstische, onvriendelijke, zelfzuchtige mensen, veroordeelt ons niet. Hij schrijft ons niet af. Verheft Zich niet boven ons. Wél is Hij gekomen om ons te behouden. Om ons te verlossen van al het kwaad dat in ons zit. Ook van die geest van arrogantie en liefdeloosheid.

Vrijspraak

Dát is de kern van het Evangelie. God heeft het oordeel over al het kwaad van de mensen Zijn onschuldige Zoon Jezus aangerekend. Om allen die in Jezus geloven vrij te kunnen spreken. Ik hoop dat die mevrouw mijn raad heeft opgevolgd om Johannes 3:18 nog eens op te zoeken in de Bijbel. ‘Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God.’ 

Lees eerdere blogs op: tinyurl.com/evangeliewoord
Reacties welkom op: evangeliewoord@outlook.com

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten