Margraten

30-04-2024

Een merel fluit. De wind fluistert door het ontluikende blad aan de bomen. Het zonlicht valt in een baan over de vele witte kruisen. Ik huiver en word stil. De jongsten pakken ieder aan een kant mijn hand.

Margraten

Zij beseffen, de Amerikaanse jongens die hier begraven liggen, hebben dezelfde leeftijd als hun grote broers. Ineens komt het zo dichtbij. Hoe kostbaar de vrede is, waarin wij nu al ons hele leven mogen delen.

Nieuws of advies

Flarden van een preek komen terug in mijn gedachten. Over hoe dat vroeger ging, ver voor de Tweede Wereldoorlog. Toen er nog geen radio was. En internet en televisie al helemaal niet in beeld waren.

Als een koning toen een klinkende overwinning behaalde, zond hij boodschappers uit, zo vertelde die dominee. Herauten. Overal mochten zij het vertellen. De overwinning is behaald. We hebben gewonnen. De strijd is beslecht. Het is vrede.

Dreigde echter de ondergang dan werden adviseurs op pad gestuurd. Om de verschillende legereenheden te adviseren zich te hergroeperen, of andere tactieken te gebruiken in de strijd. Wat overbleef was eigenlijk: ‘red wat er te redden valt.’

Boodschappers

Wat een prachtig beeld als je bedenkt dat God al eeuwenlang boodschappers uitzendt. Herauten die in Naam van God ‘vrede’ verkondigen (Jesaja 52: 7 Romeinen 10: 15 Efeze 2: 17).

Deze mondelinge boodschap is inmiddels ook schriftelijk vastgelegd in de Bijbel. De Bijbel is geen zelfhulpboek vol goed bedoelde adviezen om nog te redden wat er te redden valt. Het adviseert ons niet om een zo goed mogelijk leven te leiden in de hoop zo innerlijke vrede en eeuwig geluk te ontvangen. Nee. Zeker niet.

De Bijbel bevat het goede nieuws van de overwinning. Jezus heeft de grote tegenstander van God en mensen overwonnen. Jezus, zegt de Bijbel, ís onze vrede (Efeze 2: 14). Door het geloof in Jezus ontvangen we vrede met God (Romeinen 5:1). In Jezus’ naam kunnen we zonder schaamte- en schuldgevoelens verkeren in de aanwezigheid van God de Vader (Efeze 2: 17)

Shalom

Jezus Zelf is de eerste Boodschapper geweest van dit heerlijke nieuws. ‘Shalom’, was dan ook het eerste woord dat Hij sprak tot Zijn verwarde discipelen na Zijn opstanding. ‘Vrede zij jullie’. En even later herhaalt Hij het nog eens. Om Zijn volgelingen er te meer van te verzekeren. ‘Vrede zij jullie’, ‘Shalom Eleichem’ (Johannes 20: 19 en 21). ‘Ik heb overwonnen. En jullie mogen delen in Mijn vrede’ (Johannes 14: 27).

En dan zendt Hij hen uit. Om het overal bekend te maken, Jezus is Overwinnaar. Door Jezus heeft God Zich met de wereld verzoend. Jezus is onze Vrede. Gelooft u die boodschap ook?

Geschreven door: Jannette Harskamp-Vermeer

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten