Kruisdrager

10-10-2023

Met een glunderend gezichtje komt hij thuis. In zijn handen draagt hij voorzichtig zijn koekjestrommel. Daar zal vast een lekkere traktatie inzitten. Ik ben dan ook heel nieuwsgierig als hij heel voorzichtig het dekseltje een beetje oplicht.

Kruisdrager

Ik geef een gil. ‘Huh, een spin.’ Op een bedje van gras en bladeren ligt tussen de overgebleven koekkruimels een dikke kruisspin. Dat was nu niet bepaald wat ik verwacht had. Als we de spin even later behoedzaam overhevelen in een glazen pot, valt me ineens op hoe schitterend hij getekend is met het kruis op zijn rug.

Kruis

Prachtig. Om altijd het symbool van het kruis op je rug te dragen. Want het kruis is voor een gelovige het aller kostbaarste wat er is (1 Korinthe 2:2). Het kruis, waaraan Jezus gestorven is, neemt de vloek van je af en doet je delen in de zegen van God (Galaten 3). Het kruis vormt het symbool van de aller diepste liefde die maar mogelijk is. Want, wie geeft op aarde zijn leven voor een ander? Bij hoge uitzondering gebeurt dat misschien. Maar Christus geeft Zijn leven, zelfs voor mensen die het zonder Hem prima uithouden. ‘God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren’ (Romeinen 5: 8).

Ik kan wel begrijpen dat sommige mensen daarom graag een kruisje als sieraad om hun hals dragen.

‘Kruisvormig’ leven

Mooier nog is het als ons leven ‘kruisvormig’ wordt. Als datgene wat Jezus’ leven typeerde, ook tot uitdrukking komt in het leven van Zijn volgelingen. Gelovigen worden daartoe opgeroepen in de brief aan de Filippenzen. ‘Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was.’ Dat wil zeggen dat je net als Jezus de minste wilt zijn. Je laat je rechten of positie los om de ander, zelfs je vijand te dienen.

‘Kruisvormig’ leven is zelfs onlosmakelijk met het volgen van Jezus verbonden. Je kunt niet delen in de zegen van het kruis van Jezus, zonder zelf een kruisdrager te worden. Jezus zei: ‘Wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel níet zijn' (Lukas 14: 27). En: ‘als iemand achter Mij wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen’ (Lukas 9: 23).

Zie op Jezus

Het kruis op die manier dragen, is heel wat moeilijker dan een kruisje om je hals dragen. Hoe moet het ooit? Onrecht verdragen. Kwaad vergeven. Een kruis zetten door zelfzuchtige verlangens. Gods wil doen, zelfs als dat spot of vijandschap met zich mee brengt. Wie is daartoe in staat?

Het kan, ziende op Jezus, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Jezus heeft, om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God (Hebreeën 12: 2).  Zo kan het. Steeds voor ogen houden dat het kruis leidt tot de kroon van de overwinning. En niet in eigen kracht. Maar ziende op Jezus, Die de auteur is van het geloof en ook de voltooier ervan.

In het kruis zal ’k eeuwig roemen!
En geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg den vloek voor mij!
Christus is voor mij gestorven,
heeft genâ voor mij verworven!
’k ben van dood en zonde vrij!
-Isaac da Costa-

Als ik een kruis moet dragen,
Leer mij volhardend dragen!
Hoor naar mij

Beluister het lied door op de link te klikken

Eerder verschenen blogs kunt u vinden op de site van onze gemeente.
Reacties welkom op evangeliewoord@outlook.com

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten