Gods oogappel

04-06-2024

De Joden behoren tot de oudste volken op aarde. Elke eeuw kende wel verdrukkingen. Het leed dat de Joden moesten doorstaan is met geen pen te beschrijven. Soms leek het erop dat er niets meer van hen overbleef. In ballingschap geleid, uitgemoord, verspreid over alle landen van de wereld. En toch zijn ze er nog. Is dat geen wonder?

Gods oogappel

Het verschrikkelijke nieuws over de Hamas-aanval op Israël (7 oktober 2023) staat helaas niet op zichzelf. Jodenvervolging is van alle eeuwen. Hitlers schrikbewind is misschien wel het bekendste voorbeeld, maar ook in Rusland, Oekraïne, Marokko, Iran, Jemen en Argentinië is flink huisgehouden (pogroms).

Er is zelfs een speciaal woord in het leven geroepen om Jodenvervolging aan te duiden: antisemitisme. Dat is bijzonder. Geen volk kent dat, terwijl er ook wel andere oude volken zijn, zoals de Chinezen. Maar ‘antichinezisme’ en ‘Chinezenvervolging’ zijn onbekende begrippen. Waarom dan wel bij de Joden? Kan het zo zijn dat dit te maken heeft met de speciale plek die het Joodse volk inneemt in Gods plan? De Joden herinneren aan het verbond dat JHWH – de God van Abraham, Izaäk en Jakob – met Zijn volk sloot. De Joden laten anno 2024 zien dat zij het levende bewijs zijn dat hun God leeft. Mensen die deze God niet willen dienen, gaan hun haat op Zijn volk projecteren. Gelukkig vallen de Joden onder Gods bescherming. Hoewel die soms ver weg leek, zorgde Hij (en zorgt Hij nog steeds) voor hen. De Joden zijn Zijn oogappel (Deuteronomium 32:10, Zacharia 2:8).

Door de eeuwen heen is het Joodse volk opmerkelijk veerkrachtig gebleken. Gezien de wereldbevolking gaat het om een verwaarloosbaar kleine groep. Toch doen de Joden vaak van zich spreken. Regelmatig zijn zij het geweest die de geschiedenis van de mensheid een beslissende wending gaven. Met name op intellectueel en cultureel gebied. Denk aan Albert Einstein, Sigmund Freud en Robert Oppenheimer.
De website Jinfo.org toont aan dat maar liefst 22% van alle Nobelprijswinnaars tussen 1901 en 2010 van Joodse afkomst is. Dat is veel als je weet dat het aantal Joden op deze aarde 0,25% van alle wereldburgers omvat. Je kunt je dan ook afvragen hoe het komt dat Joden zo disproportioneel succesvol zijn. Daar zijn allerlei argumenten voor, waaronder deze twee:
- Levi Brackman, zelf een Jood en schrijver van het boek Jewish Wisdom for Business Success, schrijft: ‘Het heeft te maken met de Thora. Er staan wijsheden in die Joden gedurende duizenden jaren tot zich hebben genomen. Die leringen leiden onmiddellijk tot succesvol handelen, niet alleen op financieel gebied, maar ook in de wetenschap en andere gebieden.’ Volgens Brackman worden ideeën die rechtstreeks uit Thora-leringen zijn afgeleid ook teruggevonden bij Joden die niet streng religieus zijn. ‘Vaak kregen ze die doorgegeven door bijvoorbeeld een Joodse grootmoeder of een oudoom.’
- De tweede verklaring heeft te maken met de jonge leeftijd waarop Joodse jongens verplicht zijn om te studeren, de wet te leren en hardop voor te lezen. Dat leerproces gaat levenslang door. Als de jongen zelf vader wordt, geeft hij zijn kinderen weer onderwijs. Dit zou voor minder intelligente Joodse mannen aanleiding kunnen zijn geweest om van hun religie en volksgebruiken af te wijken, waardoor overblijvende groep uitblonk in intelligentie.

Er zijn dus best verklaringen te bedenken voor het feit dat Joden vaak zo hoog op de intellectuele ladder staan. Toch blijft het een mysterie. Waarom zou nu juist het Joodse volk dat, in de tijd van Mozes, onder dezelfde omstandigheden leefde als andere nomadische volken in het Midden-Oosten, zich ontwikkeld hebben tot zo’n succesvolle groep?
Je moet de verklaring vooral op een heel ander vlak zoeken. De God van de Joden heeft hen een helder verstand gegeven om alle verdrukking die in de tijd op hen afkwam te kunnen doorstaan. Hij heeft ze daarvoor toegerust, zodat ze overeind bleven onder alle bedreiging. Die verklaring strookt met een tekst uit het Oude Testament, Micha 5 vers 6, waar wordt geprofeteerd dat het Joodse volk zal blijven bestaan, ook al worden ze uit hun land verjaagd en over de aarde verspreid: ‘En Jakobs overblijfsel zal zijn in het midden van veel volken, als een dauw van de HEERE, als druppels op het kruid.’

Het bestaan en het intellectueel uitblinken van de Joden, als overlevingsmechanisme, is een teken dat er iets bijzonders aan de hand is met dit volk. Hier heeft God Zijn Naam aan willen verbinden. En nu is het zo bijzonder dat deze God ook Zijn Naam wil verbinden aan mensen die geen Jood zijn. Dit evangelie – de redding van het oordeel over onze zonden, door Gods Zoon Jezus – gaat sinds het jaar nul over deze wereld. In het Nieuwe Testament kun je daar alles over lezen. Je zult daarin ontdekken hoe God Zich een volk verzamelt uit alle landen en hoe jij daar ook bij mag gaan horen. Dan is je toekomst veiliggesteld. Dan ben je Gods oogappel en val je voor eeuwig onder Zijn bescherming.

Wie is de man, die de HEERE eert? Hij zal hem onderwijzen in de weg, die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven.
(Psalm 25:12-13)

Wilt u hierover doorpraten en/of elke week een verhaal als deze ontvangen, stuur dan een mail naar evangeliewoord@outlook.com

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten