Gerechtigheid

17-10-2023

‘Tot over de oren verliefd’, stelt mijn vader vast nadat hij kennis gemaakt heeft met het 
kersverse stelletje; onze zoon en zijn vriendin. Ik glimlach en geloof zeker dat hij gelijk heeft.
Onwillekeurig denk ik terug aan de tijd dat mijn man en ik elkaar leerden kennen.

Gerechtigheid

Ik realiseer me dat datgene wat mij vijfentwintig jaar geleden verliefd maakte, nog altijd dát is waarom ik zoveel van hem hou. Tegelijk heb ik in de loop van ons huwelijk ontdekt hoe waardevol andere karaktereigenschappen zijn. Eigenschappen overigens die er juist weleens voor zorgen dat het schuurt.

Ontfermer

Eigenlijk is het in mijn relatie met God net zo. Bepaalde eigenschappen van Hem spreken mij enorm aan. Ze laten mijn hart, met eerbied gezegd, sneller kloppen. Ik vind het heerlijk dat de Heere Zich heeft geopenbaard als ‘Ontfermer’ (Psalm 116) En het maakt mij zo blij om dat steeds opnieuw bevestigd te zien in de Bijbel. Omdat God zó is, een Ontfermer, daarom draagt Hij tere zorg voor weduwen en wezen, neemt Hij het op voor het zwakke (Hosea 14) Wat voel ik me veilig bij Hem.

Rechtvaardig

Deze week, waarin we opgeschrikt zijn door de gruwelijke terreuracties van Hamas, trekt een andere eigenschap van God mij bijzonder aan. God is rechtvaardig (Psalm 145:17). Een eigenschap waar ik eigenlijk nooit veel mee bezig ben geweest. Maar wat snakken we nu naar recht en gerechtigheid. Met eigen ogen hebben we kunnen zien wat er gebeurt als leiders hun mensen ophitsen tot haat en bitterheid. Dan zegeviert onrecht op de straat. Weerloze baby’s mogen dan onthoofd worden. En vrouwen verkracht en verbrand. Afschuwelijk!

Wat is het dan een heerlijke belofte om te lezen dat God dagen belooft waarin een Koningszoon geboren zal worden die recht en gerechtigheid zal doen op aarde. De Naam van die Koning zal zijn: ‘De HEERE ONZE GERECHTIGHEID’ (Jeremia 23: 6)

Wij geloven dat die Koning geboren is (Mattheüs 2). Dat God deze belofte bij de komst van Jezus op de aarde heeft vervuld (Lukas 1: 68 – 75). Helaas wordt Hij echter door velen niet erkend. Nu is er nog een strijd gaande tégen de heerschappij van Koning Jezus. Een diepe vijandschap doortrekt de harten van velen. Zij willen niet buigen onder Jezus’ heerschappij, staat in Psalm 2.

Vrede

Maar de dag komt, wie weet hoe snel, dat elke knie zich voor Hem zal buigen (Filippenzen 2) Dan zal Jezus als Koning regeren. Van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden van de aarde. Dan zal er geen onrecht meer zijn. Alles zal door vrede bloeien (Psalm 72). Gerechtigheid en gericht zullen het fundament van Zijn troon zijn (Psalm 97:2). Wat een heerlijke dag zal dat zijn.

 Met de beelden van al het onrecht in deze wereld op mijn netvlies, roep ik het uit: ‘Kom snel, Heere Jezus. Wacht niet langer met het vestigen van Uw heerschappij op aarde. Ja, dank U wel dat U belooft dat U spoedig komt. Amen. Ja,  kom Heere Jezus’ (Openbaring 22: 20).

Belofte over Koning Jezus uit Zacharia 9: 9 en 10

 ‘zie, uw Koning zal u komen,
rechtvaardig en Hij is een Heiland;
arm en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong van ezelinnen.
En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem;
ook zal de strijdboog uitgeroeid worden,
en Hij zal de heidenen vrede spreken
en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee,
en van de rivier tot aan de einden der aarde.’


Reacties zijn altijd welkom op evangeliewoord@outlook.com

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten