Een knipoog van God

16-05-2023

Wat ongemakkelijk ondergaat hij een onderzoek in het ziekenhuis. Hij geneert zich, onze tienerzoon. Een knipoog voor hem, geeft ruimte aan een kleine lach. Ik zie dat hij ontspant.

Een knipoog van God

 Hoe betekenisvol zijn deze kleine signalen in het intermenselijk verkeer. Een blik van verstandhouding, een ‘high five’, opgestoken duim. Je weet je gekend.

 Tussen hemel en aarde zijn er ook van die betekenisvolle ontmoetingen. Ineens is daar ‘een knipoog van God’. Het overkomt Nathánaël (Johannes 1: 44 – 52) Een vrome Jood die vurig verlangt naar de komst van de Messias. Vaak heeft hij er God om gebeden. Soms is hij moedeloos. Hoort God wel? Ziet God hem wel, hier op die stille plek onder de vijgeboom? Heeft Hij eigenlijk wel oog voor de omstandigheden van Zijn volk? Hoe veel eeuwen wachten ze nu al? Maar dan richt hij zich weer op de beloften van God. Hij houdt God voor getrouw en volhardt in uitzien.

 Dan op een dag, wordt hij door zijn vriend Filippus plotsklaps in zijn overpeinzingen gestoord. ‘We hebben Hem gevónden! De Messias. Over Wie geschreven wordt in de wet van Mozes en van Wie de profeten hebben geprofeteerd.’ Wat, hoe, echt? Nathánaël heeft zijn twijfels. Als rechtgeaard Israëliet weet hij als geen ander dat de Messias uit Bethlehem zal komen. Filippus heeft het over ene Jezus uit Nazareth. Nee, dat kan de Messias niet zijn.

 Tegen wil en dank volgt hij zijn vriend.

 Wat schetst zijn verbazing als hij bij Jezus komt. Die vriendelijke blik. De begroeting, die precies verwoordt hoe hij in het leven staat: ‘Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is.’ Nathánaël begint te blozen. ‘Hoe kent U mij?’ Hij voelt het feilloos aan. Deze Jezus, die hij nog nooit heeft gezien, weet van hem af. En ja, dat blijkt wel uit Jezus’ antwoord. ‘Voordat Filippus jou riep, zag ik je, onder je vijgeboom.’

 Het is alsof Jezus hem een knipoog geeft. Met dit kleine zinnetje vat hij alles samen. Ik weet het allemaal: je gebeden, je strijd, je hoop. Ik ken die plek waar jij roept tot Mijn Vader. In de schaduw van de vijgeboom.

 Er breekt iets in Nathánaël. Jezus zag hem. Stamelend komt hij tot de slotsom: ‘U bent de Zoon van God.’

en Jezus zag Nathánaël…

-Johannes 1: 48-

Wij delen elke week een verhaal met een Bijbelse boodschap. Wilt u deze verhalen ook ontvangen? Stuur een mail naar evangeliewoord@outlook.com.

 

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten