Duisternis op klaarlichte dag

05-03-2024

Over een paar weken is het Goede Vrijdag en Pasen. Die dagen herinneren aan Jezus’ sterven en opstanding. Er gebeurden toen bijzondere dingen, bijvoorbeeld toen Jezus aan het kruis hing. Rond het middaguur werd het plotseling donker. Drie uur lang (Mattheüs 27:45)! Ook waren er aardbevingen. De Bijbel beschrijft die wonderlijke gebeurtenissen in drie evangeliën. Nu zou je kunnen denken dat dit onbetrouwbaar is, omdat de evangelisten allemaal gelovigen waren, en dus bevooroordeeld. Maar wist je dat er ook bronnen zijn buiten de Bijbel die naar de duisternis verwijzen? Zelfs tot in China toe? 

Duisternis op klaarlichte dag

Tijdens de laatste uren van Jezus’ kruisiging werd het land getroffen door een griezelige duisternis. Daarover kun je lezen in de Bijbelboeken Mattheüs, Markus en Lukas. Dit was een echte historische gebeurtenis die door ooggetuigenverslagen wordt onderbouwd. Mattheüs, Jezus’ discipel, was er waarschijnlijk bij. Hij was dan wel de avond ervoor gevlucht, toen Jezus gevangen werd genomen in de hof van Gethsemane (Mattheüs 26:56), toch is het aannemelijk dat hij in of nabij Jeruzalem moet zijn geweest. En van Markus en Lukas is bekend dat ze in direct contact met ooggetuigen stonden toen ze hun evangelie opschreven.

Er is nog meer bewijsmateriaal. De gebeurtenis is bevestigd door historici uit de oudheid, nietchristenen(!), zoals Julius Africanus. Hij is niet de eerste de beste. Africanus is bekend om zijn vijfdelige Geschiedenis van de Wereld (221 n.Chr.). Zijn historische kennis maakte zo veel indruk op de Romeinse keizer dat hij de verantwoordelijkheid kreeg voor de keizerlijke bibliotheek in het Pantheon in Rome. Dat zegt wel iets over zijn betrouwbaarheid als bron. En juist die Africanus schrijft het volgende: ‘Over de hele wereld drukte een zeer angstaanjagende duisternis; en de rotsen werden door een aardbeving gescheurd, en vele plaatsen in Judea en andere districten werden verwoest.’ Dat is precies wat de Bijbel zegt.
Ook citeert Africanus ene Thallus, een Grieks historicus: ‘Thallus verklaart in het derde boek van zijn geschiedenissen de duisternis als een zonsverduistering.’ Dat gelooft Africanus niet. Voor hem is het zo klaar als een klontje: het ging hier om een bijzondere duisternis, niet om een normale zonsverduistering. Hij wijst erop dat op de dag vóór het joodse Pesach – toen Jezus stierf – de maan nooit tussen de aarde en de zon in staat. Pesach vindt namelijk plaats bij volle maan, en dan staat de maan juist aan de andere kant van de aarde dan de zon. Er kón simpelweg geen zonsverduistering plaatsvinden.
Africanus noemt ook een citaat van de Griekse historicus Phlegon. Die schrijft dat er in de tijd van Tiberius Caesar (die regeerde van 14 tot 37 n.Chr.), bij volle maan, een volledige verduistering was van het zesde uur tot het negende, ‘zodat er zelfs sterren aan de hemel verschenen’. Dat is omstreeks 12 uur tot 3 uur ’s middags, precies het tijdstip waarvan de Bijbel zegt dat de duisternis plaatsvond.

Dat het hier niet om een plaatselijke gebeurtenis ging, wordt duidelijk als je naar de Chinese geschiedschrijving kijkt. In het eerste deel van het Boek van de Late Han staat een opmerkelijk citaat: ‘Op de dag van Gui Hai, de laatste dag van de maand, was er een zonsverduistering. De keizer vermeed het binnengaan van de troonzaal, stopte alle militaire activiteiten, en deed vijf dagen geen officiële zaken. Hij kwam met een officiële mededeling waarin hij aankondigde dat “mijn slechte karakter deze ramp heeft veroorzaakt, zodat de zon en de maan werden versluierd. Ik ben bang en beef. Wat kan ik nog meer zeggen?”’ De keizer verbood zijn onderdanen om hem in die dagen ‘heilig’ te noemen, zoals hij doorgaans werd genoemd. Dat deed hij omdat er volgens hem een hogere Koning was gestorven.
Een ander Chinees geschrift meldt dat ‘de zonden van alle mensen nu op één Man zijn.’ De duisternis zou er volgens die schrijver op wijzen ‘dat de Man van de hemel sterft’. Dat is opmerkelijk. Men kon menselijkerwijs gesproken niet weten wat er zich op dat moment in Jeruzalem afspeelde (internet was er immers nog niet) en toch is dit precies rond die tijd vastgelegd. Men kwam tot de conclusie dat de zonden van alle mensen door één Man werden gedragen. Dat is precies wat christenen ook over Jezus zeggen.

Deze historische bronnen stroken met het Bijbelse verslag en laten zien dat de Bijbel de geschiedenis betrouwbaar weergeeft. De duisternis rond Jezus’ executie was een feit. En lees dan eens door over wat er verder allemaal in de Bijbel staat (want daar gaat het om). Er staat dat Jezus kwam om de gruwelijke, vernederende dood van kruisiging te ondergaan, om te sterven voor de zonden van de wereld. Ook voor die van jou? Het is nog niet te laat.

Wie Hem need’rig valt te voet, zal van Hem zijn wegen leren. (Psalm 25:4 berijmd)

Wilt u hierover doorpraten en/of elke week een verhaal als deze ontvangen, stuur dan een mail naar evangeliewoord@outlook.com

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten