Bijzonder boek

07-03-2023

De Bijbel is zo’n bijzonder boek! Sta je daar weleens bij stil? Er is geen boek ter wereld dat geschreven is door zo veel verschillende auteurs en dat toch zo’n inhoudelijke eenheid vormt. Veertig auteurs werkten eraan. Ze leefden, in verschillende landen, over een periode van anderhalf duizend jaar. En hun boeken grijpen steeds op elkaar terug.

Computerprofessor Chris Harrison en dominee Christoph Römhild gingen eens om de tafel zitten: ze kwamen op maar liefst 63.779 kruisverwijzingen tussen Bijbelboeken. Dat leverde het volgende plaatje op; met links de eerste boeken, beginnend met Genesis, en rechts de laatste, eindigend met Openbaring:

Bijzonder boek

Het opmerkelijke is dat er niet alleen wordt teruggegrepen. Soms wijzen de schrijvers ook vooruit. Ze voorspelden dingen (profetieën) die honderden jaren later, soms tot in detail, uitkwamen. Daarmee bevestigt de Bijbel van zichzelf dat ’t het Woord van God is.

Vervulde profetieën
Een paar voorbeelden: de profeet Micha heeft in ongeveer 700 v. Chr. voorspeld waar Jezus werd geboren (Micha 5 vers 1). En Jesaja, een tijdgenoot van Micha, beschreef Jezus’ kruisdood tot in detail (Jesaja 53). De profeet Zacharia voorzegde zelfs dat de dertig zilverstukken – het staat er letterlijk! – waarvoor Jezus door Judas is verraden gebruikt zouden worden om een pottenbakkersveld te kopen (Zacharia 11 vers 13). Dat is later ook gebeurd (Mattheüs 27:9-10 en Handelingen 1 vers 19). Profetieën die Jezus Zelf uitsprak kwamen ook uit, zoals over de val van Jeruzalem in 70 n. Chr. (Lukas 19:43-44) en over de verspreiding van het Evangelie (Mattheüs 24:14).

Sterke papieren


Nogmaals, de Bijbel heeft sterke papieren. Je kunt er gerust op zijn dat de Boodschap betrouwbaar is. Het is als een schip waar je met vertrouwen in kunt plaatsnemen om de zee van dit leven te doorstaan. De eindbestemming is zeker en zal adembenemend mooi zijn.
Dit is de enige manier om gered te worden. Want als je zonden niet vergeven zijn doordat Jezus ze voor je aan het kruis heeft weggedragen, moet je de rekening uiteindelijk zelf betalen. Dan kom je om in de golven. Dat is de centrale boodschap van de Bijbel.

Lees de Bijbel. Dat is het Levende Woord. Het Licht in de duisternis. Die Bijbel wijst je naar Jezus Christus (Johannes 1). Bid tot Hem. Belijd je zonden. Roep Hem aan in al je benauwdheden. Hij zal je eruit helpen en je zult Hem gaan eren (Psalm 50 vers 15).

De apostel Paulus schrijft aan Timotheüs het volgende over de Bijbel:
 
Al de Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust.

                                                                                                                             2 Timotheüs 3 vers 16

Wilt u ook elke week een verhaal ontvangen, stuur een mail naar evangeliewoord@outlook.com

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten