Bidden in Jezus' Naam

22-08-2023

‘Waarom vissen? Haai? Jij bidt?’ De verwarring is van zijn gezicht af te lezen. Onze moslimvriend heeft ongemerkt een geluidsopname gemaakt van het gebed aan tafel. Google Translate stelt hem echter voor raadsels. Mijn man zou zijn gebed afsluiten met ‘haaien’. Dat kan niet kloppen.

Bidden

Al gauw hebben we de fout opgespoord. De haaien blijken een verdraaiing te zijn van de klank ‘amen’. De afsluiting van ons gebed. Achter de vraag van onze vriend ligt echter nog een wereld van nieuwe vragen. Welke gebeden spreken jullie christenen uit? En wanneer? Welke houding past bij het gebed van een christen?

Hele begrijpelijke vragen, realiseren wij ons plotsklaps. Onze vriend kent als moslim vaste gebedsrituelen. Zowel de houding tijdens het gebed, als de woorden die uitgesproken worden, zijn heel precies voorgeschreven. Nu is hij benieuwd naar onze gebedshouding en de inhoud van onze gebeden.

Geen ritueel gebed

Het christelijk gebed is, in tegenstelling tot het gebed van de moslims, geen ritueel gebed. Het is omgang zoeken met de levende God. Het hart uitstorten voor God (Psalm 62:9). God loven en danken (Psalm 50: 14). Zonden belijden (Psalm 32: 5). Vragen om vergeving (Psalm 6). De zorgen en noden van het leven voor God neerleggen (Filippenzen 4:6). Dat mag en kan in eigen woorden en in de eigen taal. Ook zijn daar geen speciale momenten voor. Altijd en overal mag je tot God bidden. ‘Bidt zonder ophouden, dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u’ (1Thessalonicenzen 5: 17 en 18).

De Bijbel legt ons uit dat ieder mens, door de Heere Jezus, een vrije toegang heeft tot God (Efeze 2:18 en Efeze 3:12 en Hebreeën 4:16).Toen Jezus naar de hemel opvoer, heeft Hij de hemeldeur geopend, zodat ieder die Zijn vertrouwen op Jezus’ offer stelt, tot Zijn Vader komen kan. Jezus zei het tegen Zijn volgelingen: ‘Al wat gij de Vader zult bidden in mijn Naam, dat zal Hij u geven.’ Tot nog toe hadden zij niet gebeden in Zijn Naam. Maar als ze dat wel gaan doen, zullen ze tot hun blijdschap bemerken dat God hun gebeden verhoort (Johannes 16:23 en24).

In Jezus’ Naam

In de Naam van Jezus bidden is daarom een kerngedachte in het christelijk gebed. Op geen andere manier kunnen wij tot God komen. Onze zonden staan ons in de weg. Maar als wij bidden in Jezus’ Naam, is het Jezus Zelf, Die in de hemel voor ons bidt (Hebreeën 7:25). Daarom sluiten we ons gebed altijd af met ‘in Jezus’ Naam’ of ‘om Jezus’ wil. Amen.’ Zo’n gebed zal God verhoren. Amen: zeker weten.

Benieuwd naar eerder verschenen blogs? Ze zijn te vinden op tinyurl.com/evangeliewoord

 Elke week een nieuwe blog ontvangen via mail of app?
Stuur een berichtje met uw e-mailadres of telefoonnummer naar evangeliewoord@outlook.com

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten